Mijn favorieten

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Er zijn Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM opgemaakt. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Ze zijn in werking getreden op 1 september 2018.
 
Een exemplaar van de Algemene Consumenten Voorwaarden Makelaardij kunt u hier downloaden.